English Türkçe
Araç ve Makine Parkı

İletişim Bilgileri


 

HAKKIMIZDA

MGD Marmara Geri Dönüşüm, Yaşarlar Grup şirketleri altında 2005 yılında Gebze’de kurulmuştur. MGD, grup firmalarımızdan Yaşarlar Demir San. Tic. Ltd. Şti. firmasının hurda metal konusunda oluşturduğu 40 yıla dayanan geleneğinden beslenir. Kuruluşu ile birlikte en yeni geri dönüşüm teknolojilerini bünyesine katarak lisanslı entegre geri dönüşüm tesisi olarak faaliyet göstermektedir. Gerekli altyapı, tesis ve lisans çalışmalarını tamamlayarak bugün Metal Hurda İşleme, Ambalaj Atığı Ayırma Toplama, PCB Arındırma, Atık Elektrik ve Elektronik Eşya (AEEE) İşleme, Yağlı Metal Talaşların, atık kablolar ve plastik gibi tehlikeli ve tehlikesiz atıkların lisanslı geri dönüşümü konularında faaliyet göstermektedir. Ayrıca 2011 yılında aldığı yetki belgesi ile hurda metal ithalatı da yapabilmektedir. 

Tüm faaliyetlerinde hava, su ve toprağı korumanın bilinci ve sorumluluğuyla hareket eder. İnsanlığın çevre konusunda ödediği ve muhtemelen ödeyeceği bedellerin ağırlaştığı günümüzde çok daha önem kazanan atıkların toplanması ve geri dönüşüm konusunda dünyadaki yeni teknolojileri takip ederek ihtisaslaşmak, tedarikçi ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler bulmayı MGD kendine amaç edinmiştir.”

MİSYONUMUZ

Küresel ısınmanın doruk noktaya çıktığı günümüzde çok daha önem kazanan atıkların toplanması ve geri dönüşüm konusunda dünyadaki yeni teknolojileri takip ederek ihtisaslaşmak, tedarikçi ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler bulmaktır.

VİZYONUMUZ

Sürekli gelişen ve yenilenen bir hizmet anlayışına sahip, toplam kalite yönetimi felsefesini benimsemiş geri dönüşüm sektöründe lider bir kurumsal şirket oluşturmak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yürütmekte olduğumuz Tehlikeli Atık Geri Kazanımı, Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı, Tanker Temizleme, Hurda Metal İşleme, Metal Ürünlerin Satın alınması, Sınıflandırılması ve Paketlenmesi konusunda verilen hizmet ve faaliyetler sırasında, çevreye, insanlara ve diğer canlılara olumsuz etkilerin olmaması için faaliyetlerimizin çevre etkilerine uygunluğunu aşağıdaki önemlere göre devam ettirmekteyiz;

- Kirlenmenin önlenmesini, çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini,
 -     Çevre ile ilgili müşteri memnuniyetine, yasal ve diğer gerekliliklere uyulmasını,
-      Çevre amaç ve hedeflerini saptayarak gözden geçirilmesini,
-      Belgeye bağlanmasını,
-      Uygulanmasını yaşatılmasını,

Tedarikçilerimize ve müşterilerimize taahhüt etmekteyiz ve çalışanlarımızı bu doğrultuda eğitmekteyiz.
Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.
Yönetim taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.


KALİTE POLİTİKAMIZ

MGD MARMARA GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK AŞAĞIDAKİ İLKELERİ KALİTE POLİTİKASI OLARAK BENİMSEMİŞTİR;

Geri dönüşüm sektöründe toplam kalite yönetim felsefesini benimsemiş ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini SAĞLAYAN, 

Uzun süreli kalite hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflerini periyodik olarak gözden geçiren,
Çalışanlarını da bu hedefler doğrultusunda yönlendirmiş, 
Tedarikçilerinin, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini ilke edinmiş, 
Sürekli gelişen, yenilenen bir hizmet anlayışına bağlı kalarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmektir. 

ISO 9001: 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM STANDARDI’NIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEYİ VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ, TAAHHÜTTE BULUNMAKTADIR. 

İSG POLİTİKAMIZ

• Marmara Geri Dönüşüm Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Marmara Geri Dönüşüm Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "Sağlığını Koru, İşini Koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder.

•İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı,

• İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

•Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

• Firmamızı İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

•Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.

• Kuruluşumuz İSG Politikası firma amacı ve hedefleriyle desteklenmektedir ve yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir. Kuruluşumuzun tüm politikalarında olduğu gibi İSG Politikası da kamuoyu incelemesine açıktır.